Bộ nguyên tắc cho Sự kiện bền vững – EIC bạn đã biết?

28/05/2024 Tin mới nhất

Sự kiện bền vững đang trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Với mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường và tạo ra lợi ích xã hội, các nguyên tắc mới cho sự kiện bền vững của Hội đồng Ngành Sự kiện (EIC) được thiết kế nhằm thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất.

Bộ nguyên tắc được phát hành năm 2019, được xây dựng dựa trên 17 mục tiêu “Phát triển Bền vững” của Liên hợp quốc mà các quốc gia trên thế giới đang cố gắng đạt được vào năm 2030.

Bộ nguyên tắc này liệt kê 04 thực hành bền vững mà các nhà tổ chức sự kiện nên tuân theo trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện.

1. Mọi bên cùng có trách nhiệm tham gia:

Tất cả các bên liên quan trong ngành tổ chức sự kiện cùng nhau thực hiện và đảm bảo tính bền vững sẽ mang lại kết quả lâu dài. Các nhà tổ chức và nhà cung cấp cần hợp tác với nhau để đưa ra các giải pháp bền vững. Không một ai có thể từ bỏ sự bền vững vì quan niệm đó là “trách nhiệm của người khác”.

2. Thực hành bảo vệ môi trường bao gồm:

Bảo tồn tài nguyên (nước, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên)

Quản lý chất thải

Quản lý và giảm phát thải carbon

Quản lý chuỗi cung ứng và mua hàng có trách nhiệm

Bảo tồn đa dạng sinh học

3. Quan tâm xã hội cơ bản bao gồm:

Nhân quyền phổ quát

Tác động cộng đồng

Tập quán lao động

Tôn trọng văn hóa

An toàn và bảo mật

Sức khỏe và hạnh phúc

4. Hỗ trợ hoạt động kinh tế thịnh vượng thông qua:

Hợp tác và đối tác

Hỗ trợ địa phương

Bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Sự tham gia của các bên liên quan

Bộ nguyên tắc mới cho sự kiện bền vững của EIC là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự bền vững trong ngành công nghiệp sự kiện. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này, các nhà tổ chức sự kiện không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra những giá trị bền vững, dài hạn cho cộng đồng.

 

Để lại bình luận