banner image

10 Sự kiện Chứng khoán nổi bật năm 2020

Vietnam Stock Journalist Club

Truyền thông

VỀ DỰ ÁN

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán tổ chức công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2020. Đây là sự kiện thường niên được câu lạc bộ khởi xướng và công bố từ năm 2007 đến nay.

VAI TRÒ CỦA EMERA

• Phối hợp tổ chức sự kiện