banner image

Hội thảo trực tuyến: “Xếp hạng tín nhiệm ngành ngân hàng – Chìa khóa cho quyết định thông minh”

VIS Rating

Truyền thông

VỀ DỰ ÁN

Chiều 20/06/2024, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) tổ chức hội thảo trực tuyến “Xếp hạng tín nhiệm ngành ngân hàng – Chìa khóa cho quyết định thông minh” với các nội dung về: Ngành Ngân hàng thuộc nhóm được xếp hạng cao vượt trội; Xếp hạng tín nhiệm cung cấp thêm thông tin về đánh giá rủi ro của 03 Ngân hàng (LPBank, OCB, TPBank); Xếp hạng tín nhiệm cung cấp thêm thông tin về đánh giá rủi ro

Buổi hội thảo đã đưa đến những thông tin giúp nhà đầu tư có những đánh giá khách quan về các kết quả xếp hạng tín nhiệm nói chung.

VAI TRÒ CỦA EMERA

• Phối hợp setup sự kiện

• Tổ chức sự kiện