banner image

Hội thảo trực tuyến: “Triển vọng môi trường tín nhiệm 2024: Sau cơn mưa trời lại sáng”

VIS Rating

VỀ DỰ ÁN

Chiều 22/03/2024, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) tổ chức hội thảo trực tuyến “Triển vọng môi trường tín nhiệm 2024: Sau cơn mưa trời lại sáng” với các nội dung về: Triển vọng môi trường tín nhiệm Việt Nam; Cập nhật diễn biến thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp; Triển vọng tín nhiệm ngành Bất động sản; Triển vọng tín nhiệm ngành Ngân hàng và Chứng khoán.

Buổi hội thảo đã đưa đến những thông tin giúp nhà đầu tư có những đánh giá khách quan về triển vọng của thị trường 2024.

VAI TRÒ CỦA EMERA

• Phối hợp setup sự kiện

• Tổ chức sự kiện