banner image

10 sự kiện chứng khoán nổi bật 2021

CLB Nhà báo Chứng khoán

Marketing

Về sự kiện

10 sự kiện chứng khoán nổi bật là hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán khởi xướng và công bố từ năm 2007

Lễ công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật 2021 có sự tham dự của nhiều cơ quan bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Hội Nhà báo Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, các chuyên gia kinh tế

Vai trò của Emera

  • Phối hợp xây dựng ý tưởng
  • Tổ chức sự kiện